Nẹp

Để tạo thành sản phẩm nội thất hoàn thiện và đẹp , khi sử dụng ván MDF , MFC ,Laminemin …thì chúng ta cần các loại nẹp dán cạnh giúp làm tăng tính thẩm mỹ cũng như tuổi thọ của sản phẩm .

Bảo vệ sức khỏe người dung và tránh được nước hay hóa chất xâm nhập vào sản phẩm .

Nẹp gỗ tự nhiên

Nẹp gỗ tự nhiên

Liên hệ

Để tạo thành sản phẩm nội thất hoàn thiện và đẹp , khi sử dụng ván MDF , MFC ,Laminemin …thì chúng ta cần các loại nẹp dán cạnh giúp làm tăng tính thẩm...

Nẹp melamin

Nẹp melamin

Liên hệ

Để tạo thành sản phẩm nội thất hoàn thiện và đẹp , khi sử dụng ván MDF , MFC ,Laminemin …thì chúng ta cần các loại nẹp dán cạnh giúp làm tăng tính thẩm...